FANDOM


Dach – górna (najwyższa) część budynku, mająca za zadanie przekrycia i osłanianie go przed wpływami atmosferycznymi. Składa się z konstrukcji nośnej, i pokrycia. Niektóre budynki współczesne dążą do zacierania różnicy między dachem a ścianą.

Elementy dachu:Edytuj

Główne części dachu:

Pozostałe elementy i urządzenia związane z dachem:

 • podbitka
 • komin
 • wyłaz
 • okno dachowe
 • ława kominiarska
 • instalacja odgromowa
 • płotki (bariery) przeciwśniegowe
 • odwodnienie dachu: wodę z opadów atmosferycznych, roztopionego śniegu odprowadza się z dachu na zewnątrz - przy pomocy rynien i rur spustowych albo do wewnątrz - przy pomocy wpustów dachowych i rur spustowych usytuowanych wewnątrz budynku.

Konstrukcja nośna:Edytuj

Konstrukcja nośna dachu to te elementy, które przenoszą ciężar dachu na ściany budynku. W budynkach tradycyjnych konstrukcję nośną dachu stanowi więźba dachowa, której rolę obecnie przejęły wiązary stalowe (kratownice)lub elementy żelbetowe lub łupiny żelbetowe. Obecnie stosuje się też więźby drewniane z elementów prefabrykowanych.

Rodzaje pokrycia:Edytuj

Wierzchnią, najwyższą warstwę dachu, narażona na działanie warunków atmosferycznych nazywamy pokryciem. Za pokrycie służy:

 • słoma - jeden ze starszych materiałów, obecnie prawie nie stosowany, choć ma swoich zwolenników jako materiał naturalny (budownictwo ekologiczne).
 • trzcina - podobnie jak słoma materiał naturalny. Pokrycie słomą lub trzciną określane jest jako strzecha.
 • dranica - pokrycie z elementów drewnianych
 • gont - pokrycie z elementów drewnianych, stosowane dawniej i dziś
 • łupek - pokrycie z kamienia, bardzo ciężkie, stosowane było powszechnie dawniej i jest nadal w rejonach bogatych w kamień (Francja, Włochy, Polska południowa)
 • dachówka - materiał ceramiczny, do niedawna bardzo popularny. Obecnie wypierany przez lżejszą blachę dachową.
 • blacha - blacha miedziana, stalowa ocynkowana, najczęściej dodatkowo powlekana tworzywem np. poliesterem). Odmianą blachy dachowej jest tzw. blachodachówka
 • papa - pokrycie stosowane na dachy o małym spadku, niemal płaskie. Stosowane zwłaszcza na budynki tymczasowe. Dach kryty papą nie jest zbyt estetyczny, dlatego często zasłaniany jest attyką.
 • eternit - pokrycie uważane za bardzo szkodliwe dla zdrowia człowieka, ze względu na zawartość azbestu.
 • płyty żelbetowe - pokrycie stosowane w ciężkich budynkach np.banki,

Kształt dachu:Edytuj

Kształt dachu może być uwarunkowany klimatem (dach cztero- i dwuspadowy) lub względami estetycznymi (dach kopulasty, mansardowy).

Rodzaje dachów (ze względu na kształt):