FANDOM


Platinum-Iridium meter bar

Wzorzec metra z lat 1889–1960

Metr to jednostka podstawowa długości. Wymiary wszelkiego rodzaju budowli podawane są w tej jednostce. Oprócz metra do określania wymiarów w architekturze używa się stóp.

Wielokrotności i podwielokrotności jednostki (wyróżniono najczęściej używane):

Wielokrotności Podwielokrotności
Mnożnik Nazwa Symbol Mnożnik Nazwa Symbol
100 metr m      
101 dekametr dam 10–1 decymetr dm
102 hektometr hm 10–2 centymetr cm
103 kilometr km 10–3 milimetr mm
106 megametr Mm 10–6 mikrometr µm
109 gigametr Gm 10–9 nanometr nm
1012 terametr Tm 10–12 pikometr pm
1015 petametr Pm 10–15 femtometr fm
1018 eksametr Em 10–18 attometr am
1021 zettametr Zm 10–21 zeptometr zm
1024 jottametr Ym 10–24 joktometr ym

Wielokrotności wyższe niż kilometr są praktycznie nieużywane. Do opisywania odległości w skali astronomicznej stosuje się raczej tysiące i miliony kilometrów lub jednostki pozaukładowe: rok świetlny, parsek, jednostka astronomiczna.

Linki zewnętrzne Edytuj