FANDOM


The Concourse 17, Aug 07

Budynek w Singapurze, w którym zastosowano pilotis

Pilotis (z fr.) - w architekturze modernizmu określenie słupów unoszących bryłę budynku ponad powierzchnię otaczającego terenu na wysokość odpowiadającą co najmniej jednej kondygnacji i nadających jej optyczne wrażenie lekkości. Zostało wprowadzone przez Le Corbusiera.

Pilotis jako metoda ukształtowania styku budynku z ziemią stosowane są w celach stylistycznych jak również konstrukcyjnych (fundamenty punktowe) i funkcjonalnych (np. na terenach często zalewanych przez powódź). W kondygnacji pilotis często lokalizuje się też miejsca parkingowe.